Ydelser

Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af øre- næse- halssygdomme 
Nedsat hørelse
Væske i mellemørerne
Mellemørebetændelse
Øregangseksem
Hul i trommehinden
Tinnitus
Svimmelhed
Stoppet næse
Høfeber
Næseblod
Halsbetændelse
Stemmeproblemer
Knuder på halsen
Vi foretager:
Høreprøver, også på små børn
Måling af mellemøretryk
Priktest for allergi i luftvejene
Balanceundersøgelser
Kikkertundersøgelser af næse, svælg og strube